header-logo

درباره ماخ
ما و ماخ در یک نگاه، با دور تند

پاییز سال 1394 لابراتوار پروتزهای ثابت دندانی، با نام تجاری «پرودنت»، به همت خانم مائده جعفرنیا، دانش آموخته ی کارشناسی پروتز از دانشگاه شهید بهشتی تهران تاسیس شد. پرودنت زمینه ای بود برای ظهور ایده ای که بعدها به شکل گیری «فست میلینگ سنتر ماخ» انجامید. پرودنت در آغاز به صورت محدود و تنها در چارچوب همکاری با معدودی از متخصصان پروتز فعالیت می کرد اما ظرف یک سال و با جذب همکاران جدید و تامین تجهیزات فنی تازه، موفق شد دامنه ی خدمات خود را علاوه بر متخصصان پروتز به دندان پزشکان عمومی نیز گسترش دهد.

عمیقا بر این باوریم که ما و شما در کنار هم خانواده ای واحد را شکل می دهیم، از این رو چالش های شما را می شناسیم و برای رفع آن ها، بی وقفه و با تمام سرعت تلاش می کنیم. می کوشیم این خدمات را منطبق بر نیازها و تقاضاهای شما با کیفیت، دقت، نظم، و با بالاترین سرعت ممکن ارایه دهیم. می دانیم کیفیت و سرعت بالا به اعتبار لابراتوارهای همکار می افزاید و در نتیجه پیوندهای حرفه ای آن ها را با دندان پزشکان تقویت می کند. این زنجیره در آخرین حلقه ی خود به دندان پزشکان، به مثابه قهرمانان این فرایند می نگرد و از آنان به گونه ای حمایت خواهد کرد تا رضایت بیماران شان را با اطمینان کامل و در بالاترین سطح برآورده سازند.