header-logoدر روش های جدید بازسازی دندان های تخریب شده، کل ساختار دندان تراشیده نمی‌شود و تنها دیواره‌های ضعیف دندان و پوسیدگی ها حذف شده و ترمیم جایگزین نسوج از دست‌رفته خواهد شد. نیازی به تراش کامل دندان مشابه روکش‌های معمول نیست و مهم ترین مزیت این ترمیم ها حفظ حداکثر نسج دندان و عدم تراش بیش از حد است. اینله_انله اندوکراون هم مانند پروتز های قبلی میلینگ می‌شود و متریال اولیه ی آن همانند: لمینت بلوک لیتیوم دی سیلیکات است. توضیح: Zr 3Dpro با توجه به ترنسلوسنسی بیشتر از ۵۵ درصد و استحکام ۱۲۵۰ مگاپاسکال هم برای خلفی و هم قدامی استفاده می‌شود.