header-logoمونولتیک‌ها نسل جدید روکش‎‌های زیرکونیا هستند که حالت کلی آناتومی دندان را دارند. روکش‌های یکپارچه زیرکونیا هستند که نیاز به پرسلن گذاری ندارند. برای ساخت روکش‌ها از بلنک های مولتی لیر3D pro با استحکامmpa 1250-1100 و ترنسلوسنسی 55%< استفاده می شود و در پایان استین گذاری و رنگ آمیزی شده و تحویل شما عزیزان داده‌می‌شود. در نتیجه روکش های مونولتیک هم برای دندان های قدامی هم دندان های خلفی مناسب هستند. از ویژگی های لاین روکش‌ها می توان به زیبایی، استحکام و نشست خوب آن اشاره کرد.